Viswanathena rakshitoham

From Rasikas.org
Jump to: navigation, search

Sāhitya

Pallavi
viśva nāthēna rakṣitō'haṃ
viśālākṣī samētēna
Anupallavi
śāśvata guru guha saṃpūjitēna
sāmanta puṣpa mālā dharēṇa
(madhyama kāla sāhitya)
viśvōtpatti sthiti laya kāraṇēna
garta tīra prabhāvēna
Caraṇa
kāśī kṣētra sthita prasiddhēna
vasiṣṭhādi muni gaṇa sannutēna
vikalpa rōga vaidya nipuṇēna
vimala gaṇikā nartana priyēṇa
(madhyama kāla sāhitya)
āśrita jana mandārēṇa
dēvādi nuta pada paṅkajēna
saṅgīta śāstrādi saṃyutēna
samasta sāmrājya prada śivēna