Short pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 500 results in range #1 to #500.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Pahi durge bhaktim dehi ‎[292 bytes]
 2. (hist) ‎Peetavarnam bhaje bhairavam ‎[315 bytes]
 3. (hist) ‎Sri ranganathaya namaste namasthe ‎[324 bytes]
 4. (hist) ‎Santatam pahimam sangitha shyamale ‎[327 bytes]
 5. (hist) ‎Samaganapriye kamakoti nilaye ‎[329 bytes]
 6. (hist) ‎Evarunnaru Brova ‎[330 bytes]
 7. (hist) ‎Deenabandho dayasindho ‎[344 bytes]
 8. (hist) ‎Shyamale meenakshi sundareshwara sakshi ‎[347 bytes]
 9. (hist) ‎Varadaraja pahi vibho ‎[348 bytes]
 10. (hist) ‎Aragimpave palaragimpave ‎[350 bytes]
 11. (hist) ‎Chintaya chitta sree paramashivam chintita bhaktim ‎[351 bytes]
 12. (hist) ‎Shankaravara pankajakara ‎[351 bytes]
 13. (hist) ‎Brindavana lola govinda ‎[351 bytes]
 14. (hist) ‎Chede buddhi manura ‎[351 bytes]
 15. (hist) ‎Evarito Ne Telpudu ‎[352 bytes]
 16. (hist) ‎Sakalasura vinuta sambho swamin ‎[354 bytes]
 17. (hist) ‎Anuragamu leni manasuna ‎[354 bytes]
 18. (hist) ‎Jagadeesha guruguha harividhi vinutam ‎[355 bytes]
 19. (hist) ‎Ganesha kumara pahimam gajamukha ‎[360 bytes]
 20. (hist) ‎Darshinchuta telisenura ‎[363 bytes]
 21. (hist) ‎Emanathi chevo ‎[363 bytes]
 22. (hist) ‎Pankaja mukha shankara hita ‎[367 bytes]
 23. (hist) ‎Nannu karuninchi brovu shankari ‎[367 bytes]
 24. (hist) ‎Adi kadu bhajana manasa ‎[367 bytes]
 25. (hist) ‎Daridapuleka vedite ‎[368 bytes]
 26. (hist) ‎Muchukunda varada tyagaraja ‎[370 bytes]
 27. (hist) ‎Anathudanu ganu rama ‎[371 bytes]
 28. (hist) ‎Kancheesham ekamranayakam nityamaham bhaje ‎[372 bytes]
 29. (hist) ‎Alakalalla ladaga gani ‎[373 bytes]
 30. (hist) ‎Deva rama rama ‎[374 bytes]
 31. (hist) ‎Evvarae Ramayya ‎[377 bytes]
 32. (hist) ‎Gananayakam bhajeham bhaje ‎[378 bytes]
 33. (hist) ‎Chalamelara saketa rama ‎[379 bytes]
 34. (hist) ‎Daya juchuta kidi velara ‎[380 bytes]
 35. (hist) ‎Santhana saubhagya ‎[381 bytes]
 36. (hist) ‎Evaraina Lera ‎[381 bytes]
 37. (hist) ‎Varashiva balam valli lolam ‎[382 bytes]
 38. (hist) ‎Garuda gamana ‎[384 bytes]
 39. (hist) ‎Maha tripura sundari mamava jagadishwari ‎[389 bytes]
 40. (hist) ‎Marakata vallim manasa smarami ‎[389 bytes]
 41. (hist) ‎Balambikayah tava bhaktoham ‎[390 bytes]
 42. (hist) ‎Atu karadani palka ‎[391 bytes]
 43. (hist) ‎Chentane sada yunchukovayya ‎[391 bytes]
 44. (hist) ‎Ramarama kalikalusha virama ‎[394 bytes]
 45. (hist) ‎Pahimam janaki vallabha shri hare ‎[395 bytes]
 46. (hist) ‎Tyagesham bhajare re manasa ‎[396 bytes]
 47. (hist) ‎Chidambara natarajam ashrayeham ‎[397 bytes]
 48. (hist) ‎Parashakthim bhajare pamara ‎[397 bytes]
 49. (hist) ‎Dasharathe dayasharade ‎[397 bytes]
 50. (hist) ‎Sri saraswathi hiteshive ‎[398 bytes]
 51. (hist) ‎Gajamba nayako rakshatu ‎[400 bytes]
 52. (hist) ‎Paradevathe namasthe pahimam lalithe ‎[400 bytes]
 53. (hist) ‎Bala kucambike mamava vara dayike sree ‎[401 bytes]
 54. (hist) ‎Dhyaname varamaina ‎[403 bytes]
 55. (hist) ‎Jnana prasunambike mamava jagadambike ‎[404 bytes]
 56. (hist) ‎Parvathi pathe sada palayashu shambho ‎[404 bytes]
 57. (hist) ‎Vande meenakshi twam ‎[405 bytes]
 58. (hist) ‎Parvathi kumaram bhavaye satatam ‎[409 bytes]
 59. (hist) ‎Endu Kaugalintura ‎[409 bytes]
 60. (hist) ‎Lalita parameshwari jayati ‎[410 bytes]
 61. (hist) ‎Mahaganapathim manasa smarami ‎[410 bytes]
 62. (hist) ‎Shakti sahita ganapathim ‎[410 bytes]
 63. (hist) ‎Chanithodi theve o manasa ‎[410 bytes]
 64. (hist) ‎Mahalingeshwaraya namaste shri ‎[411 bytes]
 65. (hist) ‎Mohana natta ragapriye lalithe ‎[411 bytes]
 66. (hist) ‎Dayaleni bratukemi ‎[412 bytes]
 67. (hist) ‎Durmarga chara ‎[412 bytes]
 68. (hist) ‎Etla Dorikitivo ‎[412 bytes]
 69. (hist) ‎Neelakantha mahadeva ‎[413 bytes]
 70. (hist) ‎Vishweshwaro rakshatumam ‎[413 bytes]
 71. (hist) ‎Kumbheshwaraya namaste shri mangalamba sahitaya ‎[414 bytes]
 72. (hist) ‎Parandhamavathi jayathi parvathi ‎[414 bytes]
 73. (hist) ‎Shaila rajakumari shankari ‎[414 bytes]
 74. (hist) ‎Evarikai yavataramettitivo ‎[414 bytes]
 75. (hist) ‎Guruguha pada pankajam ‎[416 bytes]
 76. (hist) ‎Guruguha sarasija karapada shubhakara moorthe ‎[416 bytes]
 77. (hist) ‎Saranga ragapriye ‎[416 bytes]
 78. (hist) ‎Kamakshi mampahi karunanidhe shive ‎[417 bytes]
 79. (hist) ‎Ramachandrasya dasoham ‎[417 bytes]
 80. (hist) ‎Ganamurthe Sri Krishna ‎[417 bytes]
 81. (hist) ‎Chidambara nataraja murthim ‎[420 bytes]
 82. (hist) ‎Paradevathe bhakta pujithe ‎[420 bytes]
 83. (hist) ‎Bantureeti kolu ‎[421 bytes]
 84. (hist) ‎Bhuvini dasudane perasache ‎[421 bytes]
 85. (hist) ‎Matsyavatara mamava ‎[422 bytes]
 86. (hist) ‎Purahara nandana ripukula bhanjana ‎[422 bytes]
 87. (hist) ‎Ganalole bale panchadasakshari pahimam ‎[423 bytes]
 88. (hist) ‎Saindhavi ragapriye shankari ‎[423 bytes]
 89. (hist) ‎Sivakami pathim chintayamyaham ‎[423 bytes]
 90. (hist) ‎Kumbheshwarena samrakshitoham ‎[424 bytes]
 91. (hist) ‎Siva kayarohanesaya namaste ‎[424 bytes]
 92. (hist) ‎Enta Muddo ‎[424 bytes]
 93. (hist) ‎Dasharathe dina dayanidhe ‎[425 bytes]
 94. (hist) ‎Parakela nannu paripalimpa ‎[425 bytes]
 95. (hist) ‎Bhushavathim manju bhashavathim bhajeham ‎[427 bytes]
 96. (hist) ‎Gange mam pahi gireesha shira sthite ‎[427 bytes]
 97. (hist) ‎Chera ravademira ramayya ‎[427 bytes]
 98. (hist) ‎Ekamranathaya namaste namaste sri ‎[428 bytes]
 99. (hist) ‎Himagiri kumari eeshapriyakari ‎[428 bytes]
 100. (hist) ‎Nishadhadi deshadhipathi nuta ‎[428 bytes]
 101. (hist) ‎Parvathi pathim pranaumi satatam ‎[429 bytes]
 102. (hist) ‎Aparadhamula norva samayamu ‎[429 bytes]
 103. (hist) ‎Kanaka sabhapatim bhaja re manasa ‎[430 bytes]
 104. (hist) ‎Namo namasthe girvani ‎[430 bytes]
 105. (hist) ‎Mura harena mukundena ‎[431 bytes]
 106. (hist) ‎Adamodi galade ‎[431 bytes]
 107. (hist) ‎Ananda sagara meedani ‎[431 bytes]
 108. (hist) ‎Balambikaya katakshitoham ‎[432 bytes]
 109. (hist) ‎Balambike pahi bhadram dehi dehi ‎[432 bytes]
 110. (hist) ‎Dandanathaya rakshitoham ‎[434 bytes]
 111. (hist) ‎Dasharathi nee ‎[434 bytes]
 112. (hist) ‎E tavunara nilakada neeku ‎[434 bytes]
 113. (hist) ‎Ananta balakrishna mamava mukunda shri hare ‎[435 bytes]
 114. (hist) ‎Vishalakshim visveshim ‎[435 bytes]
 115. (hist) ‎Lambodaraya namaste shri ‎[436 bytes]
 116. (hist) ‎Bagayanayya nee maya ‎[436 bytes]
 117. (hist) ‎Evarani Nirnayincirira ‎[436 bytes]
 118. (hist) ‎Sri sambashivam chintayamyaham ‎[437 bytes]
 119. (hist) ‎Challaga nato balkumi rama ‎[437 bytes]
 120. (hist) ‎Palayamam parameshwari ‎[438 bytes]
 121. (hist) ‎Atta balukudu vitta balukudu ‎[438 bytes]
 122. (hist) ‎Elavatara ‎[438 bytes]
 123. (hist) ‎Ramachandra bhaktam bhaja manasa ‎[441 bytes]
 124. (hist) ‎Pavanathmajam bhaja re chitta ‎[442 bytes]
 125. (hist) ‎Jagadeesha manohari jaya karunarasa lahari ‎[444 bytes]
 126. (hist) ‎Sadashiva jaye vijaye ‎[444 bytes]
 127. (hist) ‎Shalivateeshwaram bhajeham ‎[445 bytes]
 128. (hist) ‎Trilochana mohinim tripuranim ‎[445 bytes]
 129. (hist) ‎Mahalingeshwaram madhyarjuna ‎[446 bytes]
 130. (hist) ‎Thiruvatishwaram namami ‎[446 bytes]
 131. (hist) ‎Gajananayutam ganeshwaram ‎[448 bytes]
 132. (hist) ‎Rama janardhana ravana mardhana ‎[448 bytes]
 133. (hist) ‎Saurividhi vinute sambhavi lalithe ‎[448 bytes]
 134. (hist) ‎Sri maharajni siva guruguhan ‎[448 bytes]
 135. (hist) ‎Emandune Vichitramunu ‎[448 bytes]
 136. (hist) ‎Devadi deva sadasiva ‎[449 bytes]
 137. (hist) ‎Dwaithamu sukhama ‎[449 bytes]
 138. (hist) ‎E dari sancharintura ‎[450 bytes]
 139. (hist) ‎Chakkani raja margamu ‎[452 bytes]
 140. (hist) ‎Entha Vedukondu ‎[452 bytes]
 141. (hist) ‎He maye mam badhitum ‎[453 bytes]
 142. (hist) ‎Bhajana seyu margamunu ‎[453 bytes]
 143. (hist) ‎Bhajare bhaja manasa ramam ‎[453 bytes]
 144. (hist) ‎E Paniko ‎[453 bytes]
 145. (hist) ‎Brihadamba madamba jayati ‎[454 bytes]
 146. (hist) ‎Paramashivatmajam namami satatam ‎[454 bytes]
 147. (hist) ‎Parashakthi ishwari jagajjanani ‎[455 bytes]
 148. (hist) ‎Bhajana seyave manasa ‎[455 bytes]
 149. (hist) ‎Brihadambikayai namaste namaste ‎[456 bytes]
 150. (hist) ‎Vagdevi mamava kalyani ‎[456 bytes]
 151. (hist) ‎Varahim vaishnavim ‎[456 bytes]
 152. (hist) ‎Geethichakra rathasthitayai guruguha nuta shyamalayai ‎[458 bytes]
 153. (hist) ‎Maye chitkale jaya rame ‎[458 bytes]
 154. (hist) ‎Sri parthasarathi na palitosmyaham sada ‎[458 bytes]
 155. (hist) ‎Veenabheri venuvadyadi vinodini ‎[458 bytes]
 156. (hist) ‎Dinamani vamsa tilaka lavanya ‎[458 bytes]
 157. (hist) ‎Abhiramim akhila bhuvana ‎[459 bytes]
 158. (hist) ‎Paradevathe bhava bhakta ‎[459 bytes]
 159. (hist) ‎Hari yuvatim haimavatim aradhayami satatam ‎[460 bytes]
 160. (hist) ‎Shaileshwaram bhajare re chitta ‎[460 bytes]
 161. (hist) ‎Tripurasundari shankari ‎[460 bytes]
 162. (hist) ‎Apadbandavudu hari brahma ‎[460 bytes]
 163. (hist) ‎Maruvakadi malini shulini ‎[461 bytes]
 164. (hist) ‎Sadhujana vinutam guruguham ‎[461 bytes]
 165. (hist) ‎Brovavamma bangaru bomma ‎[461 bytes]
 166. (hist) ‎Emi Neramu ‎[461 bytes]
 167. (hist) ‎Jayati shiva bhavani jagadjanani niranjani ‎[462 bytes]
 168. (hist) ‎Abhishta varada sri ‎[462 bytes]
 169. (hist) ‎Emani Pogadudura ‎[462 bytes]
 170. (hist) ‎Herambaya namaste ‎[463 bytes]
 171. (hist) ‎Naraharim ashrayami satatam ‎[463 bytes]
 172. (hist) ‎Saraswati vidhi yuvati ‎[463 bytes]
 173. (hist) ‎Etavuna Nerchitivo ‎[463 bytes]
 174. (hist) ‎Pamarajana palini pahi brihannayaki ‎[464 bytes]
 175. (hist) ‎Shyamalangi matangi namasthe ‎[464 bytes]
 176. (hist) ‎Brihadeesha katakshena pranino jivanti ‎[466 bytes]
 177. (hist) ‎Kaumari gaurivelavali ganalole ‎[466 bytes]
 178. (hist) ‎Sthavarajadi nuta brihadeesha ‎[466 bytes]
 179. (hist) ‎Himagiri kumari ishwari hemambari ‎[467 bytes]
 180. (hist) ‎Mangala devate para devate ‎[467 bytes]
 181. (hist) ‎Sri dakshinamurthim sada chintayeham ‎[467 bytes]
 182. (hist) ‎Enduku peddala ‎[467 bytes]
 183. (hist) ‎Anjaneyam sada bhavayami ‎[468 bytes]
 184. (hist) ‎Sarasa sauvira rasanadi karana ‎[468 bytes]
 185. (hist) ‎Bhajana parula kela ‎[468 bytes]
 186. (hist) ‎Akhilandeshwaro rakshatumam ‎[469 bytes]
 187. (hist) ‎Dandamu bettenura kodandapani ‎[469 bytes]
 188. (hist) ‎Enta Bhagyamu ‎[469 bytes]
 189. (hist) ‎Madhuramba jayati marakatangi jayati ‎[470 bytes]
 190. (hist) ‎Parameshwarena palitosmi aham ‎[470 bytes]
 191. (hist) ‎Saurasenesham vallisham ‎[471 bytes]
 192. (hist) ‎Veera hanumathe namo namo ‎[471 bytes]
 193. (hist) ‎Marga hindola ragapriye ‎[472 bytes]
 194. (hist) ‎Kadambari priyayai ‎[473 bytes]
 195. (hist) ‎Sri ramaa saraswathi sevitam ‎[473 bytes]
 196. (hist) ‎Diname sudinamu ‎[473 bytes]
 197. (hist) ‎Brihannayaki vara dayaki brahmadi janani ‎[474 bytes]
 198. (hist) ‎Matangi marakatangi mam palaya kripalaye ‎[474 bytes]
 199. (hist) ‎Bhakti bhikshamiyave ‎[474 bytes]
 200. (hist) ‎Ennadu Juthuno ‎[474 bytes]
 201. (hist) ‎Etula Brothuvo ‎[474 bytes]
 202. (hist) ‎Ramachandra danyam na janeham ‎[475 bytes]
 203. (hist) ‎Kodandaramam anisham bhajami ‎[476 bytes]
 204. (hist) ‎Mararati priyam bhakta priyam ‎[476 bytes]
 205. (hist) ‎Vamsavathi shiva yuvati palayamam ‎[476 bytes]
 206. (hist) ‎Santhana manjari shankari ‎[477 bytes]
 207. (hist) ‎Kamakoti peeta vasini saugandhini ‎[479 bytes]
 208. (hist) ‎Sacchidanandamaya vijrumbhineem ‎[479 bytes]
 209. (hist) ‎Chayavatim anandavallim ‎[480 bytes]
 210. (hist) ‎Viswanatham bhajeham satatam ‎[480 bytes]
 211. (hist) ‎Palayasu mam para devate ‎[480 bytes]
 212. (hist) ‎Paranjyothishmathi parvathi ‎[481 bytes]
 213. (hist) ‎Emani Mataditivo ‎[481 bytes]
 214. (hist) ‎Brihadeeshwaro rakshatumam ‎[482 bytes]
 215. (hist) ‎Abhimanamennadu galgura ‎[483 bytes]
 216. (hist) ‎Chandrasekhara hara ‎[483 bytes]
 217. (hist) ‎Bhikshatana veshamu ‎[484 bytes]
 218. (hist) ‎Enta Nerchina ‎[484 bytes]
 219. (hist) ‎Swetha ganapathim vande ‎[485 bytes]
 220. (hist) ‎Endu Bayara ‎[486 bytes]
 221. (hist) ‎Evaru manaku ‎[486 bytes]
 222. (hist) ‎Bhogacchaya nataka priye ‎[487 bytes]
 223. (hist) ‎Enduku Nirdaya ‎[487 bytes]
 224. (hist) ‎Eti Yochanalu ‎[487 bytes]
 225. (hist) ‎Varadaraja avava ‎[489 bytes]
 226. (hist) ‎Entani Ne Varnintunu ‎[489 bytes]
 227. (hist) ‎Nagabharanam nagaja bharanam ‎[490 bytes]
 228. (hist) ‎Evari Mata Vinnavo ‎[491 bytes]
 229. (hist) ‎Mahaganapathe palayashumam ‎[492 bytes]
 230. (hist) ‎Gunijanadi nuta guruguhodaye ‎[493 bytes]
 231. (hist) ‎Guruguha bhava antaranginim ‎[493 bytes]
 232. (hist) ‎Navaratna vilasa vibhava pradhe ‎[494 bytes]
 233. (hist) ‎Avyaja karuna katakshi anisham mamava kamakshi ‎[495 bytes]
 234. (hist) ‎Ekamresha nayike shive ‎[496 bytes]
 235. (hist) ‎Navaratna malinim natajana palinim ‎[497 bytes]
 236. (hist) ‎Rame bharata palita rajyam arpayami ‎[497 bytes]
 237. (hist) ‎Somaskandam swananda kandam ‎[498 bytes]
 238. (hist) ‎Subramanyam surasevyabja padam ‎[498 bytes]
 239. (hist) ‎Marakata lingam cintayeham ‎[499 bytes]
 240. (hist) ‎Pranatharthi haraya namasthe ‎[499 bytes]
 241. (hist) ‎Brochevarevare raghupathe ‎[499 bytes]
 242. (hist) ‎Ennallu Urake ‎[499 bytes]
 243. (hist) ‎Maye tvam yahi mam badhitum kahi ‎[500 bytes]
 244. (hist) ‎Adi pureeshwaram sada bhajeham ‎[501 bytes]
 245. (hist) ‎Devi sri kamakshi tarunamidamma ‎[501 bytes]
 246. (hist) ‎Govindarajaya namaste namaste sree ‎[507 bytes]
 247. (hist) ‎Brahma vidyambike ‎[508 bytes]
 248. (hist) ‎Ninne nammiti nijamuga ‎[508 bytes]
 249. (hist) ‎Gajadheeshad anyam na janeham ‎[509 bytes]
 250. (hist) ‎Chesinadella marachitivo ‎[510 bytes]
 251. (hist) ‎Siva kamesvaram chintayamyaham ‎[512 bytes]
 252. (hist) ‎Sri madhurambike sri shive ‎[512 bytes]
 253. (hist) ‎Sringaradi nava rasangi ‎[513 bytes]
 254. (hist) ‎Jnanambike palayamam ‎[514 bytes]
 255. (hist) ‎Amma ravamma tulasamma ‎[514 bytes]
 256. (hist) ‎Badalika deera ‎[518 bytes]
 257. (hist) ‎Chinna nade na cheyi battitive ‎[518 bytes]
 258. (hist) ‎Lalitambikayai lakshakoti andanayikayai ‎[520 bytes]
 259. (hist) ‎Sri krishnam bhajare re manasa ‎[520 bytes]
 260. (hist) ‎Adinamunchi pogadi pogadi ‎[520 bytes]
 261. (hist) ‎Dachukovalena dasharathi ‎[520 bytes]
 262. (hist) ‎Govindarajena rakshitoham sada ‎[521 bytes]
 263. (hist) ‎Swetha aranyeshwaram bhajeham sada ‎[521 bytes]
 264. (hist) ‎Himadrisute pahimam ‎[522 bytes]
 265. (hist) ‎Paramukham enamma parvatiyamma ‎[522 bytes]
 266. (hist) ‎Bhajana seya rada ‎[522 bytes]
 267. (hist) ‎Avataram enduku aysam enduku ‎[523 bytes]
 268. (hist) ‎Gurumoorthe bahukeerthe ‎[525 bytes]
 269. (hist) ‎Madhurambam bhajare re manasa ‎[525 bytes]
 270. (hist) ‎Adaya sri raghuvara ‎[525 bytes]
 271. (hist) ‎Saravathi thata vasini ‎[526 bytes]
 272. (hist) ‎Narmada kaveri theera nilaye ‎[528 bytes]
 273. (hist) ‎Chidambareshwaram chintayami ‎[529 bytes]
 274. (hist) ‎Govardhana gireesham smarami anisham ‎[530 bytes]
 275. (hist) ‎Kamakshim kalyanim bhajeham bhaje ‎[532 bytes]
 276. (hist) ‎Lalitambikam cintayamyaham ‎[532 bytes]
 277. (hist) ‎Palayamam parvateesha ‎[534 bytes]
 278. (hist) ‎Sundaramurthim ashrayami ‎[535 bytes]
 279. (hist) ‎Evaricchirira shara chapamulu ‎[535 bytes]
 280. (hist) ‎Madhurambayastava dasoham ‎[536 bytes]
 281. (hist) ‎Mahishasura mardhini mampahi ‎[536 bytes]
 282. (hist) ‎Neelayatakshi neeve jagatsakshi ‎[536 bytes]
 283. (hist) ‎Sri abhayamba ninnu ‎[538 bytes]
 284. (hist) ‎Sri sugandhi kuntalambike ‎[539 bytes]
 285. (hist) ‎Sri venugopalam bhaja manasa ‎[539 bytes]
 286. (hist) ‎Birana varalichi ‎[539 bytes]
 287. (hist) ‎Matangi shri rajarajeshwari mamava ‎[540 bytes]
 288. (hist) ‎Marga sahayeshwaram bhajeham ‎[542 bytes]
 289. (hist) ‎Neelotpalambike nitya shuddhatmike ‎[543 bytes]
 290. (hist) ‎Nannu brova rada o jagadamba ‎[543 bytes]
 291. (hist) ‎Kamalasana vandita padabje ‎[544 bytes]
 292. (hist) ‎Devi sri thulasamma ‎[544 bytes]
 293. (hist) ‎Sri swaminathaya namasthe ‎[545 bytes]
 294. (hist) ‎Shankari shankari karunakari ‎[545 bytes]
 295. (hist) ‎Kamakshi kamakoti peeta vasini mamava ‎[546 bytes]
 296. (hist) ‎Kusumakara shobhita shripura geham ‎[548 bytes]
 297. (hist) ‎Namasthe paradevathe shiva yuvate ‎[548 bytes]
 298. (hist) ‎Sri madhurambikaya rakshitoham ‎[548 bytes]
 299. (hist) ‎Prathyangira bhagavathim ‎[549 bytes]
 300. (hist) ‎Sadavinata sadare sarasijanayana sodare ‎[549 bytes]
 301. (hist) ‎Anyayamu seyakura ‎[549 bytes]
 302. (hist) ‎Pahimam brihadeeshwara ‎[550 bytes]
 303. (hist) ‎Rajarajendra chola prathishtitham ‎[550 bytes]
 304. (hist) ‎Varadarajam upasmahe ‎[550 bytes]
 305. (hist) ‎Panchabhuta kiranavalim chandramaulim ‎[551 bytes]
 306. (hist) ‎Brahma sirakhandanamu ‎[551 bytes]
 307. (hist) ‎Akhilandeshwari rakshamam ‎[553 bytes]
 308. (hist) ‎Chintistunnade yamudu ‎[553 bytes]
 309. (hist) ‎Ganapathe mahamathe gauri kumara mampahi ‎[556 bytes]
 310. (hist) ‎Neelotpalambikayah param nahire re chitta ‎[557 bytes]
 311. (hist) ‎Parimala ranganatham bhajeham viranutham 1 ‎[557 bytes]
 312. (hist) ‎Sarasijanabha sodari ‎[559 bytes]
 313. (hist) ‎Tyagarajam bhajeham satatam ‎[560 bytes]
 314. (hist) ‎Vallabha nayakasya bhakto bhavami ‎[560 bytes]
 315. (hist) ‎Anandamrithakarshini amrithavarshini ‎[561 bytes]
 316. (hist) ‎Shadanane sakalam arpayami ‎[561 bytes]
 317. (hist) ‎Devi nannu brovavamma ‎[561 bytes]
 318. (hist) ‎Dhana sutha taruni ‎[561 bytes]
 319. (hist) ‎Pahimam parvathi parameshwari ‎[562 bytes]
 320. (hist) ‎Buddhiradhu buddhi radu ‎[562 bytes]
 321. (hist) ‎Srinatha sodharim tiraskarinim namami ‎[563 bytes]
 322. (hist) ‎Himachala kumarim bhaje tripura sundariṃ ‎[565 bytes]
 323. (hist) ‎Kailasha nathena samrakshitoham ‎[565 bytes]
 324. (hist) ‎Gata mohashrita ‎[569 bytes]
 325. (hist) ‎Renukadevi samrakshitoham anisham ‎[570 bytes]
 326. (hist) ‎Sarasakshi sada pahi mam ‎[570 bytes]
 327. (hist) ‎Enduki Chalamu ‎[570 bytes]
 328. (hist) ‎Chintaya makanda moolakandam ‎[571 bytes]
 329. (hist) ‎Sri vidya rajagopalam bhajeham ‎[571 bytes]
 330. (hist) ‎Chala kallaladu konna saukhyam emira ‎[574 bytes]
 331. (hist) ‎Prasanna venkateshwaram bhajare ‎[579 bytes]
 332. (hist) ‎Kamakshi karuna katakshi ‎[579 bytes]
 333. (hist) ‎Appa ramabhakti yento ‎[579 bytes]
 334. (hist) ‎Naga gandhari raganute ‎[580 bytes]
 335. (hist) ‎Ramachandrena samrakshitoham sita ‎[580 bytes]
 336. (hist) ‎Saraswati chayatarangini ‎[580 bytes]
 337. (hist) ‎Santatam govindarajam ‎[581 bytes]
 338. (hist) ‎Abhimanamu ledemi ‎[583 bytes]
 339. (hist) ‎Chutamurare sudatulara rangapatini ‎[583 bytes]
 340. (hist) ‎Dehi tavapada bhaktim ‎[584 bytes]
 341. (hist) ‎Ekamra natheshwarena samrakshitoham sree ‎[587 bytes]
 342. (hist) ‎Elara Sri Krishna ‎[587 bytes]
 343. (hist) ‎Devi jagadeeshwari deena janavana shankari ‎[590 bytes]
 344. (hist) ‎Sri krishno mam rakshatu ‎[590 bytes]
 345. (hist) ‎Aparadhamula manpi ‎[592 bytes]
 346. (hist) ‎Halasya natham smarami ‎[594 bytes]
 347. (hist) ‎Ramachandram rajivaksham ‎[594 bytes]
 348. (hist) ‎Sri vaidyanatham bhajami ‎[594 bytes]
 349. (hist) ‎Nabhomani candragni nayanam ‎[595 bytes]
 350. (hist) ‎Ganarajena rakshitoham ‎[596 bytes]
 351. (hist) ‎Samba sadashivaya namasthe ‎[596 bytes]
 352. (hist) ‎Sri kamalambike shive pahimam ‎[596 bytes]
 353. (hist) ‎Neerajakshi kamakshi neerada chikure ‎[597 bytes]
 354. (hist) ‎Santhana gopalakrishnam upasmahe sri ‎[597 bytes]
 355. (hist) ‎Sringara rasa manjarim ‎[597 bytes]
 356. (hist) ‎Neelotpalambikayam bhaktim karomi shri ‎[599 bytes]
 357. (hist) ‎Brovavamma tamasamela devi ‎[600 bytes]
 358. (hist) ‎Balambikayai namaste vara dayai sree ‎[601 bytes]
 359. (hist) ‎Kashi vishalakshim bhajeham bhaje shri ‎[601 bytes]
 360. (hist) ‎Santhatham ennai rakshippai ‎[602 bytes]
 361. (hist) ‎Eka dantam bhajeham ekaneka phala pradam ‎[605 bytes]
 362. (hist) ‎Enneramum un namam uraippade ‎[605 bytes]
 363. (hist) ‎Siva kamesvarim chintayeham ‎[606 bytes]
 364. (hist) ‎Sri gananatham bhajare ‎[606 bytes]
 365. (hist) ‎Sarasadala nayana sankata harana ‎[608 bytes]
 366. (hist) ‎Sri madhurapuri viharini ‎[608 bytes]
 367. (hist) ‎Vinayaka vighna nashaka ‎[608 bytes]
 368. (hist) ‎Emi Dova ‎[608 bytes]
 369. (hist) ‎Sri kantimatim shankara yuvatim ‎[609 bytes]
 370. (hist) ‎Sri guruguha tarayashumam ‎[612 bytes]
 371. (hist) ‎Ekamranathaya namaste ekaneka phaladaya ‎[613 bytes]
 372. (hist) ‎Rajagopalam bhajeham ramaleelam ‎[613 bytes]
 373. (hist) ‎Dharanu nee sari ‎[613 bytes]
 374. (hist) ‎Neesati daivamendu ledani ‎[616 bytes]
 375. (hist) ‎Palayamam brihadeeshwari ‎[616 bytes]
 376. (hist) ‎Anupama gunambudhi yani ‎[618 bytes]
 377. (hist) ‎Brihadeeshwaraya namaste ‎[620 bytes]
 378. (hist) ‎Sri satyanarayanam upasmahe nityam ‎[620 bytes]
 379. (hist) ‎Kusumakara vimanarudham ‎[622 bytes]
 380. (hist) ‎Sri ramachandro rakshatumam ‎[623 bytes]
 381. (hist) ‎Sundareshwaraya namaste ‎[623 bytes]
 382. (hist) ‎Vedaranyeshwaraya namasthe ‎[623 bytes]
 383. (hist) ‎Parvati janani bhavani ‎[623 bytes]
 384. (hist) ‎Bhavanuta na hridayamuna ‎[623 bytes]
 385. (hist) ‎Senapathe palayamam ‎[624 bytes]
 386. (hist) ‎Sri saraswathi namostute ‎[625 bytes]
 387. (hist) ‎Amba ninnu nammiti ‎[627 bytes]
 388. (hist) ‎Ramanatham bhajeham ‎[628 bytes]
 389. (hist) ‎Sharavana bhava guruguham ‎[629 bytes]
 390. (hist) ‎Challare ramachandranu neepai ‎[630 bytes]
 391. (hist) ‎Tripurasundari namostute ‎[631 bytes]
 392. (hist) ‎Gopalakrishnaya namaste ‎[632 bytes]
 393. (hist) ‎Rave parvata rajakumari ‎[632 bytes]
 394. (hist) ‎Neelotpalamba jayati ‎[634 bytes]
 395. (hist) ‎Shankaram abhirami manoharam ‎[634 bytes]
 396. (hist) ‎Dayajuda manchi samayamidhe ‎[635 bytes]
 397. (hist) ‎Nandagopala mukunda ‎[636 bytes]
 398. (hist) ‎Ekamresha nayakim ishwarim bhajare re manasa ‎[637 bytes]
 399. (hist) ‎Ehi annapoorne sannidehi sada purne suvarne ‎[640 bytes]
 400. (hist) ‎Neelotpalambikayah tava dasoham shri ‎[640 bytes]
 401. (hist) ‎Pannaga shayana padmanabha ‎[640 bytes]
 402. (hist) ‎Vighneshwaram bhajare manasa ‎[641 bytes]
 403. (hist) ‎Brihadeeshwarim bhaja re citta ‎[644 bytes]
 404. (hist) ‎Neelacala natham bhajeham ‎[644 bytes]
 405. (hist) ‎Subramanyena rakshitoham ‎[644 bytes]
 406. (hist) ‎Ninnu vina mari galada ‎[644 bytes]
 407. (hist) ‎Mamava meenakshi raja mathangi ‎[645 bytes]
 408. (hist) ‎Mahadevena palitosmi aham ‎[646 bytes]
 409. (hist) ‎Swaminatha paripalaya ‎[646 bytes]
 410. (hist) ‎Ramakrishnena samrakshitoham ‎[647 bytes]
 411. (hist) ‎Bhushapathim manju bhashapathim bhajeham ‎[649 bytes]
 412. (hist) ‎Sri kalahastheesha sritha janavana ‎[650 bytes]
 413. (hist) ‎Sri parvathi parameswarau vande ‎[652 bytes]
 414. (hist) ‎Madhurambikayam sada bhaktim karomi shri ‎[653 bytes]
 415. (hist) ‎Mamava raghuveera martyavatara ‎[653 bytes]
 416. (hist) ‎Parvathishwarena rakshitoham ‎[653 bytes]
 417. (hist) ‎Bhaja ramam satatam manasa ‎[653 bytes]
 418. (hist) ‎Sringara saktyayudha dhara ‎[654 bytes]
 419. (hist) ‎Akhilandeshwari durusuga brovumu ‎[654 bytes]
 420. (hist) ‎Dasharatha nandana danava mardana ‎[654 bytes]
 421. (hist) ‎Entha Rani ‎[654 bytes]
 422. (hist) ‎Emani Vegintune ‎[655 bytes]
 423. (hist) ‎Neelotpalambikaya nirvana sukha ‎[656 bytes]
 424. (hist) ‎Kailashanatham bhajeham ‎[657 bytes]
 425. (hist) ‎Sadashivena shankarena samrakshitoham ‎[657 bytes]
 426. (hist) ‎Endundi Vedalitivo ‎[657 bytes]
 427. (hist) ‎Mahasuram ketumaham bhajami ‎[658 bytes]
 428. (hist) ‎Smaramyaham sada rahum ‎[658 bytes]
 429. (hist) ‎Tyagaraja palayashumam ‎[658 bytes]
 430. (hist) ‎Ekamranatham bhajeham ekaneka phala pradam shree ‎[659 bytes]
 431. (hist) ‎Sri raja rajeshwari tripura sundari ‎[659 bytes]
 432. (hist) ‎Varalakshmim bhajare re manasa ‎[659 bytes]
 433. (hist) ‎Sri muladhara chakra vinayaka ‎[660 bytes]
 434. (hist) ‎Vasudevam upasmahe ‎[660 bytes]
 435. (hist) ‎Parvati ninu ne nera nammiti ‎[660 bytes]
 436. (hist) ‎Chandrashekaram sada bhajeham ‎[661 bytes]
 437. (hist) ‎Pranatharthi haram namami satatam ‎[662 bytes]
 438. (hist) ‎Soma sundareshwaram bhajeham ‎[664 bytes]
 439. (hist) ‎Brova samayamide devi ‎[665 bytes]
 440. (hist) ‎Neelakanthaya namo namasthe ‎[666 bytes]
 441. (hist) ‎Swaminathena samrakshitoham ‎[666 bytes]
 442. (hist) ‎Veda pureeshwaram bhajare re chitta ‎[666 bytes]
 443. (hist) ‎Himachala thanaya ‎[667 bytes]
 444. (hist) ‎Shankari shankuru chandramukhi ‎[668 bytes]
 445. (hist) ‎Adugu varamula nichedanu ‎[668 bytes]
 446. (hist) ‎Ramachandraya namasthe ‎[669 bytes]
 447. (hist) ‎Sri vatukanatha shiva ‎[670 bytes]
 448. (hist) ‎Neelotpalambikayai namaste ‎[671 bytes]
 449. (hist) ‎Kamakshi loka sakshini ‎[672 bytes]
 450. (hist) ‎Neelangam harim nithyam smarami ‎[673 bytes]
 451. (hist) ‎Sri meenambikaya param nahire ‎[673 bytes]
 452. (hist) ‎Mahilo amba nidu ‎[674 bytes]
 453. (hist) ‎Brihadeeshwaram bhajare re citha ‎[675 bytes]
 454. (hist) ‎Nagalingam namami satatam ‎[675 bytes]
 455. (hist) ‎Ramachandram bhavayami ‎[675 bytes]
 456. (hist) ‎Ememo Teliyaka ‎[676 bytes]
 457. (hist) ‎Talli ninnu nera namminanu ‎[678 bytes]
 458. (hist) ‎Etulaina Bhakti ‎[678 bytes]
 459. (hist) ‎Narasimha agaccha ‎[679 bytes]
 460. (hist) ‎Deva sri tapasteerthapura ‎[679 bytes]
 461. (hist) ‎Gaurishaya namaste ‎[680 bytes]
 462. (hist) ‎Sandhya devim savitrim ‎[680 bytes]
 463. (hist) ‎Karunanidhi ilalo nivanuchunu ‎[680 bytes]
 464. (hist) ‎E Vidhamulanaina ‎[682 bytes]
 465. (hist) ‎Balambikayah param nahire re citta ‎[683 bytes]
 466. (hist) ‎Parameshwara jagadishwara shankara ‎[683 bytes]
 467. (hist) ‎Ishanadi shivakara ‎[684 bytes]
 468. (hist) ‎Karuna juda ninnu nammina ‎[684 bytes]
 469. (hist) ‎Sri bala subrahmanya agaccha ‎[686 bytes]
 470. (hist) ‎Daya rani dayarani ‎[687 bytes]
 471. (hist) ‎Budhamashrayami satatam ‎[688 bytes]
 472. (hist) ‎Raktha ganapathim bhajeham ‎[689 bytes]
 473. (hist) ‎Annapoorne vishalakshi raksha ‎[690 bytes]
 474. (hist) ‎Meenalochani brova yochana ‎[691 bytes]
 475. (hist) ‎Kumbheshwaraya namaste shri mangalamba samethaya ‎[693 bytes]
 476. (hist) ‎Dakshayani abhayambike varadabhaya hasthe ‎[697 bytes]
 477. (hist) ‎Eti Janma ‎[698 bytes]
 478. (hist) ‎Pashupathishwaram pranaumi satatam ‎[699 bytes]
 479. (hist) ‎Bala krishnam bhavayami ‎[701 bytes]
 480. (hist) ‎Bala subrahmanyam bhajeham ‎[702 bytes]
 481. (hist) ‎Tyagaraje krityakrityam arpayami ‎[703 bytes]
 482. (hist) ‎Abhayambikayai ashwarudayai ‎[704 bytes]
 483. (hist) ‎Mahaganapathim vande ‎[704 bytes]
 484. (hist) ‎Veeravasantha tyagaraja mam ‎[706 bytes]
 485. (hist) ‎Kalabhairavam bhajeham anisham ‎[707 bytes]
 486. (hist) ‎Chutamurare yi vedukanu ‎[709 bytes]
 487. (hist) ‎Andundaka ne vega ‎[711 bytes]
 488. (hist) ‎Ardhanareeshwaram aradhayami satatam ‎[712 bytes]
 489. (hist) ‎Kayarohanesham bhajare re manasa ‎[712 bytes]
 490. (hist) ‎Meenakshi memudam dehi ‎[713 bytes]
 491. (hist) ‎Sri krishnam bhaja manasa satatam ‎[713 bytes]
 492. (hist) ‎Tarakeshwara dayanidhe ‎[713 bytes]
 493. (hist) ‎Edi nee bahu bala ‎[714 bytes]
 494. (hist) ‎Kshitija ramanam chintaye ‎[715 bytes]
 495. (hist) ‎Chelimini jalajakshu gante ‎[716 bytes]
 496. (hist) ‎Garavimparada ‎[716 bytes]
 497. (hist) ‎Parvatha rajakumari shri parvathi ‎[718 bytes]
 498. (hist) ‎Rajeeva lochanam ramachandram ‎[718 bytes]
 499. (hist) ‎Brihannayaki nannu brova ‎[720 bytes]
 500. (hist) ‎Bhajare raghuviram ‎[720 bytes]

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)