Short pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 250 results in range #1 to #250.

View (previous 250 | next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Pahi durge bhaktim dehi ‎[292 bytes]
 2. (hist) ‎Peetavarnam bhaje bhairavam ‎[315 bytes]
 3. (hist) ‎Sri ranganathaya namaste namasthe ‎[324 bytes]
 4. (hist) ‎Santatam pahimam sangitha shyamale ‎[327 bytes]
 5. (hist) ‎Samaganapriye kamakoti nilaye ‎[329 bytes]
 6. (hist) ‎Evarunnaru Brova ‎[330 bytes]
 7. (hist) ‎Deenabandho dayasindho ‎[344 bytes]
 8. (hist) ‎Shyamale meenakshi sundareshwara sakshi ‎[347 bytes]
 9. (hist) ‎Varadaraja pahi vibho ‎[348 bytes]
 10. (hist) ‎Aragimpave palaragimpave ‎[350 bytes]
 11. (hist) ‎Chintaya chitta sree paramashivam chintita bhaktim ‎[351 bytes]
 12. (hist) ‎Shankaravara pankajakara ‎[351 bytes]
 13. (hist) ‎Brindavana lola govinda ‎[351 bytes]
 14. (hist) ‎Chede buddhi manura ‎[351 bytes]
 15. (hist) ‎Evarito Ne Telpudu ‎[352 bytes]
 16. (hist) ‎Sakalasura vinuta sambho swamin ‎[354 bytes]
 17. (hist) ‎Anuragamu leni manasuna ‎[354 bytes]
 18. (hist) ‎Jagadeesha guruguha harividhi vinutam ‎[355 bytes]
 19. (hist) ‎Ganesha kumara pahimam gajamukha ‎[360 bytes]
 20. (hist) ‎Darshinchuta telisenura ‎[363 bytes]
 21. (hist) ‎Emanathi chevo ‎[363 bytes]
 22. (hist) ‎Pankaja mukha shankara hita ‎[367 bytes]
 23. (hist) ‎Nannu karuninchi brovu shankari ‎[367 bytes]
 24. (hist) ‎Adi kadu bhajana manasa ‎[367 bytes]
 25. (hist) ‎Daridapuleka vedite ‎[368 bytes]
 26. (hist) ‎Muchukunda varada tyagaraja ‎[370 bytes]
 27. (hist) ‎Anathudanu ganu rama ‎[371 bytes]
 28. (hist) ‎Kancheesham ekamranayakam nityamaham bhaje ‎[372 bytes]
 29. (hist) ‎Alakalalla ladaga gani ‎[373 bytes]
 30. (hist) ‎Deva rama rama ‎[374 bytes]
 31. (hist) ‎Evvarae Ramayya ‎[377 bytes]
 32. (hist) ‎Gananayakam bhajeham bhaje ‎[378 bytes]
 33. (hist) ‎Chalamelara saketa rama ‎[379 bytes]
 34. (hist) ‎Daya juchuta kidi velara ‎[380 bytes]
 35. (hist) ‎Santhana saubhagya ‎[381 bytes]
 36. (hist) ‎Evaraina Lera ‎[381 bytes]
 37. (hist) ‎Varashiva balam valli lolam ‎[382 bytes]
 38. (hist) ‎Garuda gamana ‎[384 bytes]
 39. (hist) ‎Maha tripura sundari mamava jagadishwari ‎[389 bytes]
 40. (hist) ‎Marakata vallim manasa smarami ‎[389 bytes]
 41. (hist) ‎Balambikayah tava bhaktoham ‎[390 bytes]
 42. (hist) ‎Atu karadani palka ‎[391 bytes]
 43. (hist) ‎Chentane sada yunchukovayya ‎[391 bytes]
 44. (hist) ‎Ramarama kalikalusha virama ‎[394 bytes]
 45. (hist) ‎Pahimam janaki vallabha shri hare ‎[395 bytes]
 46. (hist) ‎Tyagesham bhajare re manasa ‎[396 bytes]
 47. (hist) ‎Chidambara natarajam ashrayeham ‎[397 bytes]
 48. (hist) ‎Parashakthim bhajare pamara ‎[397 bytes]
 49. (hist) ‎Dasharathe dayasharade ‎[397 bytes]
 50. (hist) ‎Sri saraswathi hiteshive ‎[398 bytes]
 51. (hist) ‎Gajamba nayako rakshatu ‎[400 bytes]
 52. (hist) ‎Paradevathe namasthe pahimam lalithe ‎[400 bytes]
 53. (hist) ‎Bala kucambike mamava vara dayike sree ‎[401 bytes]
 54. (hist) ‎Dhyaname varamaina ‎[403 bytes]
 55. (hist) ‎Jnana prasunambike mamava jagadambike ‎[404 bytes]
 56. (hist) ‎Parvathi pathe sada palayashu shambho ‎[404 bytes]
 57. (hist) ‎Vande meenakshi twam ‎[405 bytes]
 58. (hist) ‎Parvathi kumaram bhavaye satatam ‎[409 bytes]
 59. (hist) ‎Endu Kaugalintura ‎[409 bytes]
 60. (hist) ‎Lalita parameshwari jayati ‎[410 bytes]
 61. (hist) ‎Mahaganapathim manasa smarami ‎[410 bytes]
 62. (hist) ‎Shakti sahita ganapathim ‎[410 bytes]
 63. (hist) ‎Chanithodi theve o manasa ‎[410 bytes]
 64. (hist) ‎Mahalingeshwaraya namaste shri ‎[411 bytes]
 65. (hist) ‎Mohana natta ragapriye lalithe ‎[411 bytes]
 66. (hist) ‎Dayaleni bratukemi ‎[412 bytes]
 67. (hist) ‎Durmarga chara ‎[412 bytes]
 68. (hist) ‎Etla Dorikitivo ‎[412 bytes]
 69. (hist) ‎Neelakantha mahadeva ‎[413 bytes]
 70. (hist) ‎Vishweshwaro rakshatumam ‎[413 bytes]
 71. (hist) ‎Kumbheshwaraya namaste shri mangalamba sahitaya ‎[414 bytes]
 72. (hist) ‎Parandhamavathi jayathi parvathi ‎[414 bytes]
 73. (hist) ‎Shaila rajakumari shankari ‎[414 bytes]
 74. (hist) ‎Evarikai yavataramettitivo ‎[414 bytes]
 75. (hist) ‎Guruguha pada pankajam ‎[416 bytes]
 76. (hist) ‎Guruguha sarasija karapada shubhakara moorthe ‎[416 bytes]
 77. (hist) ‎Saranga ragapriye ‎[416 bytes]
 78. (hist) ‎Kamakshi mampahi karunanidhe shive ‎[417 bytes]
 79. (hist) ‎Ramachandrasya dasoham ‎[417 bytes]
 80. (hist) ‎Ganamurthe Sri Krishna ‎[417 bytes]
 81. (hist) ‎Chidambara nataraja murthim ‎[420 bytes]
 82. (hist) ‎Paradevathe bhakta pujithe ‎[420 bytes]
 83. (hist) ‎Bantureeti kolu ‎[421 bytes]
 84. (hist) ‎Bhuvini dasudane perasache ‎[421 bytes]
 85. (hist) ‎Matsyavatara mamava ‎[422 bytes]
 86. (hist) ‎Purahara nandana ripukula bhanjana ‎[422 bytes]
 87. (hist) ‎Ganalole bale panchadasakshari pahimam ‎[423 bytes]
 88. (hist) ‎Saindhavi ragapriye shankari ‎[423 bytes]
 89. (hist) ‎Sivakami pathim chintayamyaham ‎[423 bytes]
 90. (hist) ‎Kumbheshwarena samrakshitoham ‎[424 bytes]
 91. (hist) ‎Siva kayarohanesaya namaste ‎[424 bytes]
 92. (hist) ‎Enta Muddo ‎[424 bytes]
 93. (hist) ‎Dasharathe dina dayanidhe ‎[425 bytes]
 94. (hist) ‎Parakela nannu paripalimpa ‎[425 bytes]
 95. (hist) ‎Bhushavathim manju bhashavathim bhajeham ‎[427 bytes]
 96. (hist) ‎Gange mam pahi gireesha shira sthite ‎[427 bytes]
 97. (hist) ‎Chera ravademira ramayya ‎[427 bytes]
 98. (hist) ‎Ekamranathaya namaste namaste sri ‎[428 bytes]
 99. (hist) ‎Himagiri kumari eeshapriyakari ‎[428 bytes]
 100. (hist) ‎Nishadhadi deshadhipathi nuta ‎[428 bytes]
 101. (hist) ‎Parvathi pathim pranaumi satatam ‎[429 bytes]
 102. (hist) ‎Aparadhamula norva samayamu ‎[429 bytes]
 103. (hist) ‎Kanaka sabhapatim bhaja re manasa ‎[430 bytes]
 104. (hist) ‎Namo namasthe girvani ‎[430 bytes]
 105. (hist) ‎Mura harena mukundena ‎[431 bytes]
 106. (hist) ‎Adamodi galade ‎[431 bytes]
 107. (hist) ‎Ananda sagara meedani ‎[431 bytes]
 108. (hist) ‎Balambikaya katakshitoham ‎[432 bytes]
 109. (hist) ‎Balambike pahi bhadram dehi dehi ‎[432 bytes]
 110. (hist) ‎Dandanathaya rakshitoham ‎[434 bytes]
 111. (hist) ‎Dasharathi nee ‎[434 bytes]
 112. (hist) ‎E tavunara nilakada neeku ‎[434 bytes]
 113. (hist) ‎Ananta balakrishna mamava mukunda shri hare ‎[435 bytes]
 114. (hist) ‎Vishalakshim visveshim ‎[435 bytes]
 115. (hist) ‎Lambodaraya namaste shri ‎[436 bytes]
 116. (hist) ‎Bagayanayya nee maya ‎[436 bytes]
 117. (hist) ‎Evarani Nirnayincirira ‎[436 bytes]
 118. (hist) ‎Sri sambashivam chintayamyaham ‎[437 bytes]
 119. (hist) ‎Challaga nato balkumi rama ‎[437 bytes]
 120. (hist) ‎Palayamam parameshwari ‎[438 bytes]
 121. (hist) ‎Atta balukudu vitta balukudu ‎[438 bytes]
 122. (hist) ‎Elavatara ‎[438 bytes]
 123. (hist) ‎Ramachandra bhaktam bhaja manasa ‎[441 bytes]
 124. (hist) ‎Pavanathmajam bhaja re chitta ‎[442 bytes]
 125. (hist) ‎Jagadeesha manohari jaya karunarasa lahari ‎[444 bytes]
 126. (hist) ‎Sadashiva jaye vijaye ‎[444 bytes]
 127. (hist) ‎Shalivateeshwaram bhajeham ‎[445 bytes]
 128. (hist) ‎Trilochana mohinim tripuranim ‎[445 bytes]
 129. (hist) ‎Mahalingeshwaram madhyarjuna ‎[446 bytes]
 130. (hist) ‎Thiruvatishwaram namami ‎[446 bytes]
 131. (hist) ‎Gajananayutam ganeshwaram ‎[448 bytes]
 132. (hist) ‎Rama janardhana ravana mardhana ‎[448 bytes]
 133. (hist) ‎Saurividhi vinute sambhavi lalithe ‎[448 bytes]
 134. (hist) ‎Sri maharajni siva guruguhan ‎[448 bytes]
 135. (hist) ‎Emandune Vichitramunu ‎[448 bytes]
 136. (hist) ‎Devadi deva sadasiva ‎[449 bytes]
 137. (hist) ‎Dwaithamu sukhama ‎[449 bytes]
 138. (hist) ‎E dari sancharintura ‎[450 bytes]
 139. (hist) ‎Chakkani raja margamu ‎[452 bytes]
 140. (hist) ‎Entha Vedukondu ‎[452 bytes]
 141. (hist) ‎He maye mam badhitum ‎[453 bytes]
 142. (hist) ‎Bhajana seyu margamunu ‎[453 bytes]
 143. (hist) ‎Bhajare bhaja manasa ramam ‎[453 bytes]
 144. (hist) ‎E Paniko ‎[453 bytes]
 145. (hist) ‎Brihadamba madamba jayati ‎[454 bytes]
 146. (hist) ‎Paramashivatmajam namami satatam ‎[454 bytes]
 147. (hist) ‎Parashakthi ishwari jagajjanani ‎[455 bytes]
 148. (hist) ‎Bhajana seyave manasa ‎[455 bytes]
 149. (hist) ‎Brihadambikayai namaste namaste ‎[456 bytes]
 150. (hist) ‎Vagdevi mamava kalyani ‎[456 bytes]
 151. (hist) ‎Varahim vaishnavim ‎[456 bytes]
 152. (hist) ‎Geethichakra rathasthitayai guruguha nuta shyamalayai ‎[458 bytes]
 153. (hist) ‎Maye chitkale jaya rame ‎[458 bytes]
 154. (hist) ‎Sri parthasarathi na palitosmyaham sada ‎[458 bytes]
 155. (hist) ‎Veenabheri venuvadyadi vinodini ‎[458 bytes]
 156. (hist) ‎Dinamani vamsa tilaka lavanya ‎[458 bytes]
 157. (hist) ‎Abhiramim akhila bhuvana ‎[459 bytes]
 158. (hist) ‎Paradevathe bhava bhakta ‎[459 bytes]
 159. (hist) ‎Hari yuvatim haimavatim aradhayami satatam ‎[460 bytes]
 160. (hist) ‎Shaileshwaram bhajare re chitta ‎[460 bytes]
 161. (hist) ‎Tripurasundari shankari ‎[460 bytes]
 162. (hist) ‎Apadbandavudu hari brahma ‎[460 bytes]
 163. (hist) ‎Maruvakadi malini shulini ‎[461 bytes]
 164. (hist) ‎Sadhujana vinutam guruguham ‎[461 bytes]
 165. (hist) ‎Brovavamma bangaru bomma ‎[461 bytes]
 166. (hist) ‎Emi Neramu ‎[461 bytes]
 167. (hist) ‎Jayati shiva bhavani jagadjanani niranjani ‎[462 bytes]
 168. (hist) ‎Abhishta varada sri ‎[462 bytes]
 169. (hist) ‎Emani Pogadudura ‎[462 bytes]
 170. (hist) ‎Herambaya namaste ‎[463 bytes]
 171. (hist) ‎Naraharim ashrayami satatam ‎[463 bytes]
 172. (hist) ‎Saraswati vidhi yuvati ‎[463 bytes]
 173. (hist) ‎Etavuna Nerchitivo ‎[463 bytes]
 174. (hist) ‎Pamarajana palini pahi brihannayaki ‎[464 bytes]
 175. (hist) ‎Shyamalangi matangi namasthe ‎[464 bytes]
 176. (hist) ‎Brihadeesha katakshena pranino jivanti ‎[466 bytes]
 177. (hist) ‎Kaumari gaurivelavali ganalole ‎[466 bytes]
 178. (hist) ‎Sthavarajadi nuta brihadeesha ‎[466 bytes]
 179. (hist) ‎Himagiri kumari ishwari hemambari ‎[467 bytes]
 180. (hist) ‎Mangala devate para devate ‎[467 bytes]
 181. (hist) ‎Sri dakshinamurthim sada chintayeham ‎[467 bytes]
 182. (hist) ‎Enduku peddala ‎[467 bytes]
 183. (hist) ‎Anjaneyam sada bhavayami ‎[468 bytes]
 184. (hist) ‎Sarasa sauvira rasanadi karana ‎[468 bytes]
 185. (hist) ‎Bhajana parula kela ‎[468 bytes]
 186. (hist) ‎Akhilandeshwaro rakshatumam ‎[469 bytes]
 187. (hist) ‎Dandamu bettenura kodandapani ‎[469 bytes]
 188. (hist) ‎Enta Bhagyamu ‎[469 bytes]
 189. (hist) ‎Madhuramba jayati marakatangi jayati ‎[470 bytes]
 190. (hist) ‎Parameshwarena palitosmi aham ‎[470 bytes]
 191. (hist) ‎Saurasenesham vallisham ‎[471 bytes]
 192. (hist) ‎Veera hanumathe namo namo ‎[471 bytes]
 193. (hist) ‎Marga hindola ragapriye ‎[472 bytes]
 194. (hist) ‎Kadambari priyayai ‎[473 bytes]
 195. (hist) ‎Sri ramaa saraswathi sevitam ‎[473 bytes]
 196. (hist) ‎Diname sudinamu ‎[473 bytes]
 197. (hist) ‎Brihannayaki vara dayaki brahmadi janani ‎[474 bytes]
 198. (hist) ‎Matangi marakatangi mam palaya kripalaye ‎[474 bytes]
 199. (hist) ‎Bhakti bhikshamiyave ‎[474 bytes]
 200. (hist) ‎Ennadu Juthuno ‎[474 bytes]
 201. (hist) ‎Etula Brothuvo ‎[474 bytes]
 202. (hist) ‎Ramachandra danyam na janeham ‎[475 bytes]
 203. (hist) ‎Kodandaramam anisham bhajami ‎[476 bytes]
 204. (hist) ‎Mararati priyam bhakta priyam ‎[476 bytes]
 205. (hist) ‎Vamsavathi shiva yuvati palayamam ‎[476 bytes]
 206. (hist) ‎Santhana manjari shankari ‎[477 bytes]
 207. (hist) ‎Kamakoti peeta vasini saugandhini ‎[479 bytes]
 208. (hist) ‎Sacchidanandamaya vijrumbhineem ‎[479 bytes]
 209. (hist) ‎Chayavatim anandavallim ‎[480 bytes]
 210. (hist) ‎Viswanatham bhajeham satatam ‎[480 bytes]
 211. (hist) ‎Palayasu mam para devate ‎[480 bytes]
 212. (hist) ‎Paranjyothishmathi parvathi ‎[481 bytes]
 213. (hist) ‎Emani Mataditivo ‎[481 bytes]
 214. (hist) ‎Brihadeeshwaro rakshatumam ‎[482 bytes]
 215. (hist) ‎Abhimanamennadu galgura ‎[483 bytes]
 216. (hist) ‎Chandrasekhara hara ‎[483 bytes]
 217. (hist) ‎Bhikshatana veshamu ‎[484 bytes]
 218. (hist) ‎Enta Nerchina ‎[484 bytes]
 219. (hist) ‎Swetha ganapathim vande ‎[485 bytes]
 220. (hist) ‎Endu Bayara ‎[486 bytes]
 221. (hist) ‎Evaru manaku ‎[486 bytes]
 222. (hist) ‎Bhogacchaya nataka priye ‎[487 bytes]
 223. (hist) ‎Enduku Nirdaya ‎[487 bytes]
 224. (hist) ‎Eti Yochanalu ‎[487 bytes]
 225. (hist) ‎Varadaraja avava ‎[489 bytes]
 226. (hist) ‎Entani Ne Varnintunu ‎[489 bytes]
 227. (hist) ‎Nagabharanam nagaja bharanam ‎[490 bytes]
 228. (hist) ‎Evari Mata Vinnavo ‎[491 bytes]
 229. (hist) ‎Mahaganapathe palayashumam ‎[492 bytes]
 230. (hist) ‎Gunijanadi nuta guruguhodaye ‎[493 bytes]
 231. (hist) ‎Guruguha bhava antaranginim ‎[493 bytes]
 232. (hist) ‎Navaratna vilasa vibhava pradhe ‎[494 bytes]
 233. (hist) ‎Avyaja karuna katakshi anisham mamava kamakshi ‎[495 bytes]
 234. (hist) ‎Ekamresha nayike shive ‎[496 bytes]
 235. (hist) ‎Navaratna malinim natajana palinim ‎[497 bytes]
 236. (hist) ‎Rame bharata palita rajyam arpayami ‎[497 bytes]
 237. (hist) ‎Somaskandam swananda kandam ‎[498 bytes]
 238. (hist) ‎Subramanyam surasevyabja padam ‎[498 bytes]
 239. (hist) ‎Marakata lingam cintayeham ‎[499 bytes]
 240. (hist) ‎Pranatharthi haraya namasthe ‎[499 bytes]
 241. (hist) ‎Brochevarevare raghupathe ‎[499 bytes]
 242. (hist) ‎Ennallu Urake ‎[499 bytes]
 243. (hist) ‎Maye tvam yahi mam badhitum kahi ‎[500 bytes]
 244. (hist) ‎Adi pureeshwaram sada bhajeham ‎[501 bytes]
 245. (hist) ‎Devi sri kamakshi tarunamidamma ‎[501 bytes]
 246. (hist) ‎Govindarajaya namaste namaste sree ‎[507 bytes]
 247. (hist) ‎Brahma vidyambike ‎[508 bytes]
 248. (hist) ‎Ninne nammiti nijamuga ‎[508 bytes]
 249. (hist) ‎Gajadheeshad anyam na janeham ‎[509 bytes]
 250. (hist) ‎Chesinadella marachitivo ‎[510 bytes]

View (previous 250 | next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)