Madhavo mampatu matsyavataro

From Rasikas.org
Jump to: navigation, search
Avatāram Rāga Sāhitya Notes
Matsya Nāṭā mādhavō māṃ pātu matsyāvatārō
vēdastēya duṣṭa harō
vēdādi rakṣaṇaḥ śrī
madhyama kāla
Kūrma Gauḷā gōvindaṃ namāmyahaṃ
guru guha nuta kūrmāvatāraṃ
dēva rājādi pūjitaṃ divyāmṛta pradam madhyama kāla
Varāha Śrī śrī dharēṇa rakṣitō'haṃ
bhūmi pāla sūkarēṇa
hita dēvōpakārēṇa hayāsura hati nipuṇēna madhyama kāla
Narasiṃha Ārabhī narasiṃhāya namastē prahlāda prārthitāya
hiraṇya prāṇa harāya hari hayādi vanditāya madhyama kāla
Vāmana Varālī vāmanādanyaṃ na jānē'haṃ
nara vara rūpiṇaḥ
śukra bali rājādi śruti jñāna prabōdhinō madhyama kāla
Paraśurāma Kēdāram paraśu rāmasya dāsō'haṃ
sītā patiṃ śaraṇāgatasya
kṣatriya kula bhī-karasya
jamadagni ṛṣi putrasya
madhyama kāla
Rāma Vasantā rāma candra svāmini bhaktiṃ karōmi
daśaratha sukumārātmani
daśa vadana bhañjanātmani
madhyama kāla
Balarāma Suraṭī bala rāma māṃ kalaya bhōgi śāyi sōdara
muraḷī gānānanda mukundādi sadā lōla madhyama kāla
Kṛṣṇa Saurāṣṭram śrī kṛṣṇaṃ bhajarē citta śrī rukmiṇī patiṃ
śiśupāla kaṃsādi haraṃ pāṇḍavādi rakṣita varam madhyama kāla
Kalki Madhyamāvatī kali yuga vara vēṅkaṭēśaṃ
khala samūha hata surēśaṃ
alamēlu maṅgēśaṃ
acyutādiṃ bhajē'ham aniśam
madhyama kāla