Category:Neelotpalamba vibhakti

From Rasikas.org
Jump to: navigation, search
Nīlotpalāmbā Vibhakti kṛtis of Śrī Muttusvāmi Dīkṣitar
Vibhakti prathamā dvitīyā tṛtīyā caturthī pañcamī ṣaṣṭhī saptamī sambodhanā (maṅgalam)
Kṛti nīlōtpalāmbā jayati nīlōtpalāmbāṃ bhajarē nīlōtpalāmbikayā nīlōtpalāmbikāyai nīlōtpalāmbikāyāḥ paraṃ nīlōtpalāmbikāyāḥ tava nīlōtpalāmbikāyāṃ bhaktim nīlōtpalāmbikē nitya śrī nīlōtpala nāyikē
Rāgam Nārāyaṇagaul̥ā‏‎ Nārīrītigaul̥ā Kannaḍagaul̥ā Kēdāragaul̥ā‏‎ Gaul̥ā‏‎ Māyāmālavagaul̥ā‏‎ Pūrvagaul̥ā Cāyāgaul̥ā‎‏‎ Rītigaul̥ā‏‎