Angarakam ashrayamyaham

From Rasikas.org
Jump to: navigation, search

Sāhitya

Pallavi
aṅgārakamāśrayāmyahaṃ
vinatāśrita jana mandāram
(madhyama kāla sāhitya)
maṅgaḷa vāraṃ bhūmi kumāraṃ vāraṃ vāram
Anupallavi
śṛṅgāraka mēṣa vṛścika rāśyadhipatiṃ
raktāṅgaṃ raktāmbarādi dharaṃ śakti śūla dharam
maṅgaḷaṃ kambu gaḷaṃ mañjuḷa-tara pada yugaḷaṃ
maṅgaḷa dāyaka mēṣa turaṅgaṃ makarōttuṅgam
Caraṇa
dānava sura sēvita manda smita vilasita vaktram
dharaṇī pradaṃ bhrātṛ kārakaṃ rakta nētram
dīna rakṣakaṃ pūjita vaidya nātha kṣētram
divyaughādi guru guha kaṭākṣānugraha pātram
(madhyama kāla sāhitya)
bhānu candra guru mitraṃ bhāsamāna sukaḷatram
jānustha hasta citraṃ caturbhujaṃ ati vicitram
Navagraha kṛtis of Śrī Muttusvāmi Dīkṣitar
Graham Sūrya Candra Aṅgāraka Budha Bṛhaspati Śukra Śanaiścara Rāhu Ketu
Kṛti sūrya mūrttē namō'stu tē candraṃ bhaja mānasa aṅgārakam āśrayāmi budhamāśrayāmi satatam bṛhaspatē tārā patē śrī śukra bhagavantam divākara tanujaṃ śanaiścaram smarāmyahaṃ sadā rāhum mahāsuraṃ kētumahaṃ
Rāgam saurāṣṭram asāverī suraṭī nāṭakurañjī aṭāṇā paraju yadukulakāmbojī ramāmanoharī cāmaram