Lyrics and Meaning of "Gana Sudha Rasa" in Nattai by BMK Sir

First search the kriti in Google before asking.

Lyrics and Meaning of "Gana Sudha Rasa" in Nattai by BMK Sir

#1  Postby rohithc911 » 30 Jun 2012 22:21

Hello,

I am looking for lyrics and meaning of the song in Nattai by Dr. M. Balamuralikrishna Sir, "Gaana Sudha Rasa". Would greatly appreciate the help. Thank you.

Rohith
  • 0

rohithc911
 
Posts: 20
Joined: 15 Sep 2010 08:09
Reputation: 0

Re: Lyrics and Meaning of "Gana Sudha Rasa" in Nattai by BMK

#2  Postby VikramK » 02 Jul 2012 01:02

http://rasikas.org/forum_flux/topic9542-gana-sudharasa-pana-niratam-balamuralikrishna.html

gAna sudhArasa. rAgA: nATa. Adi tALA.

P: gAna sudhArasa pAna niratam gAnam karOmi santatam sAma
A: shrI nAradAmshajam bhAratIya gAna lakSya
lakSaNa sampradAya samaskartAram krti kartAram
C: gAyaka jana bhujti mukti pradam dhyAyAmi dIna bAndhavam
sa ri ga ma pa dha ni saptasvara svarUpam tyAga brahmam muraLI
  • 0

VikramK
 
Posts: 3
Joined: 20 Jun 2012 00:36
Reputation: 0

Re: Lyrics and Meaning of "Gana Sudha Rasa" in Nattai by BMK

#3  Postby aaaaabbbbb » 02 Jul 2012 04:23

A correction::
In C it is bhukti mukti pradam
  • 0

aaaaabbbbb
 
Posts: 1118
Joined: 31 Jan 2010 14:19
Reputation: 0


Return to Sahitya & identification requests

Who is online

Users browsing this forum: No registered users

Reputation System ©'